sreda, 13. julij 2011

MasterCard Delavska hranilnica

Navadna kartica MasterCard Delavske hranilnice je plačilna kartica z odloženim plačilom. Izdelana je na čip tehnologiji, v skladu z mednarodnimi standardi, ki zagotavljajo varno uporabo kartice na prodajnih mestih in bankomatih doma in po svetu.


Navadna kartica MasterCard imetniku omogoča:

 • določitev individualnega mesečnega limita porabe glede na redni mesečni priliv,
 • izdajo dodatnih - družinskih MasterCard kartic v okviru osnovnega kartičnega računa,
 • plačevanje blaga in storitev na prodajnih mestih, ki so označeni z nalepko MasterCard,
 • dvigovanje gotovine na bankomatih in v poslovalnicah bank, ki so označene z nalepko MasterCard,
 • prejemanje mesečnih izpiskov porabe na izbrani naslov,
 • pregled stanja in transakcij s kartico MasterCard v spletni banki Dh-Plus,
 • mesečni obračun celotne porabe na izbrani dan v mesecu (8., 18., 28.) s trajnim nalogom z osebnega računa v hranilnici,
 • možnost prejemanja varnostnih SMS sporočil za opravljene transakcije na izbrani mobilni telefon.


Za navadno kartico MasterCard lahko zaprosi:

 • fizična oseba, ki je polnoletna,
 • ima osebni račun v hranilnici s katerim solidno posluje,
 • na osebni račun prejema redne mesečne prilive.


Letno nadomestilo za uporabo navadne MasterCard kartice je 12,50 EUR. Letno nadomestilo za dodatno MasterCard kartico je 7,50 EUR.

ostali stroški:
Sprememba pogodbenih določil (limit, datum plačila, naslov)
2,00 EUR
Letna članarina MC osnovna kartica, plačilo s trajnikom
12,50 EUR
Letna članarina MC dodatna družinska kartica
7,50 EUR
Letna članarina MC osnovna kartica, plačila s trajnikom (bonus)
10,00 EUR
Letna članarina zlata kartica, plačilo s trajnikom
32,50 EUR
Nadomestilo za dvig gotovine na bankomatih v Sloveniji in v državah EMU
3,50 % od zneska min. 8,00 EUR max. 20,00 EUR
Nadomestilo za dvig gotovine v tujini
3,50 % od zneska min. 8,00 EUR max. 20,00 EUR
Predčasna zamenjava kartice
8,20 EUR
Preklic veljavnosti zaradi kraje ali izgube ali suma zlorabe
12,50 EUR
Blokada v primeru nesolidnega poslovanja ali izvršbe
8,20 EUR
Uvrstitev kartice na stop listo- v EU in izven EU
12,50 EUR
Neupravičena reklamacija (reklamacije dvigov na bankomatih in plačil na POS-ih)
6,20 EUR
Mesečno nadomestilo za SMS obveščanje o transakcijah MC-zlata
brez nadomestila
Mesečno nadomestilo za SMS obveščanje o transakcijah MC-navadna
0,50 EUR
Mesečno nadomestilo za SMS obveščanje o transakcijah MC-poslovna
1,00 EUR


Delavska hranilnica

Ni komentarjev:

Objavite komentar