nedelja, 24. julij 2011

MasterCard Hranilnica LON

PLAČILNA KARTICA Activa MasterCard je posebna kombinirana kartica s široko domačo in mednarodno veljavo. V Sloveniji jo uporabljate na 20.000 prodajnih mestih ali kot kartico MasterCard, v tujini pa kot kartico MasterCard na prodajnih mestih po vsem svetu. Je kreditna kartica posebne vrste, saj z njo plačujete obveznosti le enkrat mesečno.Uporaba

Omogoča vam nakup blaga in storitev v Sloveniji (prodajna mesta z oznako Activa ali MasterCard) in v tujini (prodajna mesta z oznako MasterCard). Z njo nakupujete v samopostrežnih trgovinah, veleblagovnicah, diskontih, butikih, specializiranih trgovinah, hotelih, kampih, ... Prav tako vam omogoča tudi dvig gotovine na bankomatih z oznako MasterCard v Sloveniji in tujini ob uporabi vaše osebne številke PIN in v bankah z oznako MasterCard v Sloveniji ter tujini.

Poslovanje

Obveznosti v domači in tuji valuti, ki izhajajo iz poslovanja s to kartico, poravnavate s transakcijskega računa enkrat mesečno, 8., 18. ali 28. O opravljenem prometu vas hranilnica redno obvešča po pošti v posebnem izpisku. Obveznosti v domači in tuji valuti, ki izhajajo iz poslovanja s kartico, se poravnavajo v evrih. Kartica velja 4 leta.

Prednosti

 • odveč so skrbi, ali imate pri sebi vsak trenutek dovolj gotovine, kartica MasterCard je dobrodošla na preko 14 milijonov prodajnih mest po vsem svetu,
 • hitro in udobno plačevanje blaga in storitev doma in v tujini,
 • mesečno plačilo porabe na dan, ki ga izberete sami (8., 18., 28. v mesecu),
 • mesečni izpisek s specifikacijo porabe za vašo osebno evidenco.

Plačilno kartico vam izdamo v najkrajšem času, s priporočeno pošto jo dobite na dom, PIN pa prevzamete v vaši poslovni enoti. Zaposleni v hranilnici so strokovno usposobljeni za nudenje vseh potrebnih informacij glede rokovanja s kartico ter vam bodo z veseljem svetovali. Letna članarina za plačilno kartico Activa MasterCard znaša 12,60 EUR.

Cenik:
1. Clanarina
1.1. poravnava preko trajnega naloga 12,60 EUR
1.2. poravnava preko položnice 17,00 EUR
2. Pristojbine za dvigovanje gotovine v Sloveniji – 10,00 % od zneska posamezen dvig oz. min 10,50 EUR,
max 14,70 EUR
3. Pristojbine za dvigovanje gotovine v tujini – 10,00 % od zneska posamezen dvig oz. min 10,50 EUR,
max 14,70 EUR
4. Izdelava opomina 8,40 EUR
5. Blokacija kartice 8,40 EUR
6. Deblokacija PINa 4,20 EUR
7. Izdelava nove kartice 10,00 EUR
8. Neupravicena reklamacija 6,50 EUR


Hranilnica LON

ponedeljek, 18. julij 2011

MasterCard Gorenjska Banka

Activa MasterCard je namenjena plačevanju blaga in storitev na prodajnih mestih Activa in MasterCard, in sicer v Sloveniji in v tujini ter dvigom gotovine na bankah, bankomatih in poštah v Sloveniji ter tujini. Skupaj s kartico Activa MasterCard, ki je veljavna 4 leta, prejmete tudi osebno geslo PIN, ki v celoti nadomešča identifikacijo s podpisom.

UPORABA:
Activa MasterCard poleg tega omogoča tudi varno spletno nakupovanje prek varnostnega mehanizma MasterCard SecureCode, kjer je poleg številke kartice potrebno vpisati še 8-mestno številko, ki se oblikuje s pomočjo prenosnega čitalca. Tega je mogoče kupiti v kateri koli poslovalnici Gorenjske banke.

Kot imetnik kartice Activa MasterCard ste pri zavarovalni hiši Adriatic Slovenica avtomatično nezgodno zavarovani za primer nezgodne smrti ali invalidnosti zaradi nezgode. Zavarovanje nezgodne invalidnosti se lahko upošteva po končanem zdravljenju, če je stopnja invalidnosti več kot 10-odstotna. Zahtevek za uveljavljanje nezgodnega zavarovanja lahko podate na kateri koli enoti zavarovalnice, ob uveljavljanju zahtevka pa potrebujete le plačilno kartico Activa MasterCard ali s strani banke potrjen zahtevek za uveljavljanje nezgodnega zavarovanja – Prijavo nezgode.

LIMIT:
S kartico Activa MasterCard lahko poslujete v okviru dovoljenih mesečnih in dnevnih limitov. Njihova višina je odvisna od višine rednih mesečnih prilivov na račun. Dnevni limit posebej omejuje tako skupni znesek kot število dvigov gotovine in število nakupov na dan. Če vam tako določen limit ne ustreza, se lahko dogovorimo za to, da za določeno obdobje tudi zvišamo vaš limit.

PORAVNAVANJE OBVEZNOSTI:
Obveznosti, nastale s kartico Activa MasterCard, se poravnavajo enkrat mesečno; to je lahko 8., 18. ali 28. v mesecu. O opravljenem prometu vas banka obvešča enkrat na mesec z izpiskom transakcij.

Promet s kartico Activa MasterCard lahko sproti spremljate prek e-banke Link ali prek SMS-sporočil.

cenik:
3.1.3.1. članarina za kartico Activa MasterCard (za imetnika in pooblaščenca) 18,00 €
3.1.3.2. članarina za dodatno Activa MasterCard 9,00 €
3.1.3.3. članarina za zlato Activa MasterCard 64,00 €
3.1.4. izredno naročilo kartice Activa MasterCard 13,00 €
3.1.5.1. predčasna zamenjava kartice Activa MasterCard 9,00 €
3.1.5.2. predčasna zamenjava pametne zlate kartice Activa MasterCard 11,00 €
3.1.6.1. ponovna izdelava kartice Activa MasterCard 7,00 €
3.1.6.2. ponovna izdelava pametne zlate Activa MasterCard 7,00 €
3.1.7. odpoved naročene kartice Activa MasterCard na zahtevo imetnika 5,00 €
3.1.8.1. preklic veljavnosti kartice Activa MasterCard zaradi izgube, kraje, poškodbe ali uničenja (nadomestilo vključuje tudi naročilo nove kartice) 13,00 €
3.1.8.2. preklic veljavnosti kartice Activa MasterCard na zahtevo imetnika, brez naročila nove kartice 6,00 €
3.1.8.3. preklic veljavnosti pametne zlate kartice Activa MasterCard zaradi izgube, kraje, poškodbe ali uničenja (nadomestilo vključuje tudi naročilo nove kartice) 13,00 €
3.1.8.4. preklic veljavnosti zlate kartice Activa MasterCard na zahtevo imetnika, brez naročila nove kartice 6,00 €
3.1.9. izdaja generatorja enkratnih gesel (OTP čitalec) 14,00 €
3.3.1.3.1. dvig gotovine na bankomatu s kartico Activa MasterCard 5 %, min. 7,28 €
3.3.1.3.2. dvig gotovine na prodajnih mestih Activa-Cash 2 %
3.3.1.3.3. dvig gotovine na bančnem okencu s kartico Activa MasterCard 5 %, min. 10,47 €Gorenjska Banka

petek, 15. julij 2011

MasterCard Deželna Banka Slovenije

Activa MasterCard je plačilna kartica z zamikom plačila. Na voljo je vsem komitentom banke

ki poslujejo preko transakcijskega računa najmanj 6 mesecev,
katerih povprečni mesečni priliv na transakcijskem računu v zadnjih 3 mesecih znaša najmanj 600 EUR.


Omogoča:

plačevanje blaga in storitev v obsegu odobrenega limita na vseh prodajnih mestih z oznako MasterCard doma in v tujini,
dvig gotovine na bančnih okencih in bankomatih v obsegu odobrenega limita doma in v tujini z oznako MasterCard.

Prednosti

Obveznosti je potrebno poravnati enkrat mesečno na dan, ki si ga izberete sami (8.,18. ali 28. dan v mesecu),
obveščanje o mesečni porabi,
nezgodno zavarovanje za primer nezgodne smrti in trajne invalidnosti za vse imetnike kartice Activa MasterCard,
znesek mesečnega limita na kartici, ki se določi v višini dvakratnika povprečnega priliva na transakcijskem računu v zadnjih 3 mesecih,
za uporabo lahko pooblastite 1 ali 2 osebi, ki prejmeta vsaka svojo kartico,
možnost prekoračitve sredstev na transakcijskem računu do petkratne višine povprečnega rednega mesečnega priliva v zadnjih 3 mesecih, vendar ne več kot 4.200 EUR.

Stroški:
Plačilna kartica Activa MasterCard Tarifa v EUR
Letna članarina 16,30 EUR
Letna članarina za pooblaščenca 16,30 EUR
Blokada kartice 8,50 EUR
Predčasna zamenjava kartice 6,50 EUR
Izredno naročilo kartice 14,80 EUR
Neupravičene reklamacije za nakupe v državi 1,60 EUR
Neupravičene reklamacije za nakupe v tujini 2,50 EUR
Dvig gotovine na bančnih okencih 5% od zneska (najmanj 7,70 EUR)
Dvig gotovine na bančnih avtomatih 5% od zneska (najmanj 5,90 EUR)
Izpis prometa več kot enkrat mesečno v državi 1 EUR / izpis
Izpis prometa več kot enkrat mesečno poslan v tujino 2 EUR / izpis
Začasna sprememba limita poslovanja 3,50 EUR
Trajna sprememba limita poslovanja 3,50 EUR
SMS obvestilo o opravljenih transakcijah s plačilno kartico 1,00 EUR/mesec na posamezno kartico


Deželna Banka Slovenije

sreda, 13. julij 2011

MasterCard Delavska hranilnica

Navadna kartica MasterCard Delavske hranilnice je plačilna kartica z odloženim plačilom. Izdelana je na čip tehnologiji, v skladu z mednarodnimi standardi, ki zagotavljajo varno uporabo kartice na prodajnih mestih in bankomatih doma in po svetu.


Navadna kartica MasterCard imetniku omogoča:

 • določitev individualnega mesečnega limita porabe glede na redni mesečni priliv,
 • izdajo dodatnih - družinskih MasterCard kartic v okviru osnovnega kartičnega računa,
 • plačevanje blaga in storitev na prodajnih mestih, ki so označeni z nalepko MasterCard,
 • dvigovanje gotovine na bankomatih in v poslovalnicah bank, ki so označene z nalepko MasterCard,
 • prejemanje mesečnih izpiskov porabe na izbrani naslov,
 • pregled stanja in transakcij s kartico MasterCard v spletni banki Dh-Plus,
 • mesečni obračun celotne porabe na izbrani dan v mesecu (8., 18., 28.) s trajnim nalogom z osebnega računa v hranilnici,
 • možnost prejemanja varnostnih SMS sporočil za opravljene transakcije na izbrani mobilni telefon.


Za navadno kartico MasterCard lahko zaprosi:

 • fizična oseba, ki je polnoletna,
 • ima osebni račun v hranilnici s katerim solidno posluje,
 • na osebni račun prejema redne mesečne prilive.


Letno nadomestilo za uporabo navadne MasterCard kartice je 12,50 EUR. Letno nadomestilo za dodatno MasterCard kartico je 7,50 EUR.

ostali stroški:
Sprememba pogodbenih določil (limit, datum plačila, naslov)
2,00 EUR
Letna članarina MC osnovna kartica, plačilo s trajnikom
12,50 EUR
Letna članarina MC dodatna družinska kartica
7,50 EUR
Letna članarina MC osnovna kartica, plačila s trajnikom (bonus)
10,00 EUR
Letna članarina zlata kartica, plačilo s trajnikom
32,50 EUR
Nadomestilo za dvig gotovine na bankomatih v Sloveniji in v državah EMU
3,50 % od zneska min. 8,00 EUR max. 20,00 EUR
Nadomestilo za dvig gotovine v tujini
3,50 % od zneska min. 8,00 EUR max. 20,00 EUR
Predčasna zamenjava kartice
8,20 EUR
Preklic veljavnosti zaradi kraje ali izgube ali suma zlorabe
12,50 EUR
Blokada v primeru nesolidnega poslovanja ali izvršbe
8,20 EUR
Uvrstitev kartice na stop listo- v EU in izven EU
12,50 EUR
Neupravičena reklamacija (reklamacije dvigov na bankomatih in plačil na POS-ih)
6,20 EUR
Mesečno nadomestilo za SMS obveščanje o transakcijah MC-zlata
brez nadomestila
Mesečno nadomestilo za SMS obveščanje o transakcijah MC-navadna
0,50 EUR
Mesečno nadomestilo za SMS obveščanje o transakcijah MC-poslovna
1,00 EUR


Delavska hranilnica

petek, 8. julij 2011

MasterCard Banka Koper

Activa MasterCard je plačilna kartica s široko domačo in mednarodno veljavo, ki omogoča nakupe z enomesečnim odlogom plačila.

GLAVNE PREDNOSTI:

 • pametna kartica, ki omogoča varno nakupovanje in varen dvig gotovine, 
 • obveznosti v domači in tuji valuti, ki nastanejo zaradi poslovanja s to kartico, poravnavate s transakcijskega računa enkrat mesečno, 8., 18. ali 28. dan v mesecu, 
 • imetniki kartice so nezgodno zavarovani pri zavarovalnici Adriatic Slovenica d.d..

OSNOVNE LASTNOSTI:

 • namenjena je imetnikom osebnih računov, ki prejemajo redne mesečne prilive, 
 • za uporabo kartice se plačuje letna članarina, 
 • ob nakupih uporabljate kartico izključno na POS-terminalih, kar omogoča visoko stopnjo varnosti pri poslovanju zaradi neposredne, on-line avtorizacije, 
 • podpira storitev MasterCard SecureCode, ki je pomembna novost pri opravljanju nakupov na spletu. 

Banka Koper

četrtek, 7. julij 2011

MasterCard Banka Celje

Kartica Activa/MasterCard je namenjena vsem, ki želite preprosto plačevati, še posebno tistim, ki veliko potujete. Izbirate lahko med navadno in zlato barvo kartice.

ZNAČILNOSTI

 • mednarodna plačilna kartica z odloženim plačilom;
 • pametna kartica, ker ima vgrajen mikroračunalnik, ki bo kmalu omogočal dodatne storitve;
 • enkrat mesečno poravnavanje obveznosti;
 • datum poravnavanja obveznosti izberete od oddaji vloge za izdajo kartice, izbirate lahko med 8.,18. ali 28. v mesecu;
 • o opravljenem prometu vas obveščamo s posebnim izpiskom enkrat mesečno;
 • vsi zneski transakcij, opravljeni s kartico v tujini, se preračunajo v domačo valuto in so prikazani skupaj z drugimi transakcijami v mesečnih izpiskih.

PREDNOSTI

 • z njo lahko plačujete na več kakor 20.000 prodajnih mestih Activa ter več kakor 20 milijonov prodajnih mestih MasterCard po svetu;
 • s kartico lahko dvigujete gotovino pri bančnih okencih in bančnih avtomatih z oznako MasterCard, rezervirate hotel, najamete vozilo ali plačujete prek interneta;
 • mesečni limit vam določimo ob oddaji vloge za izdajo kartice, njegova višina ni neposredno odvisna od stanja na vašem računu;
 • na vašo željo vam lahko trajno ali za določeno časovno obdobje spremenimo odobreni limit;
 • kartico lahko pridobi tudi vaš pooblaščenec;
 • kot imetnik plačilne kartice Activa/MasterCard ste vključeni tudi v nezgodno zavarovanje.  

KAKO PRIDOBITE KARTICO?

Izpolnjeno vlogo lahko oddate v enoti banke, ki vodi vaš transakcijski račun.
Novo kartico prevzamete v matični enoti. Skupaj s kartico prejmete tudi osebno številko (PIN), ki jo uporabljate za dvig gotovine na bančnih avtomatih in potrjevanje plačil na prodajnih mestih.
Veljavnost kartice vam avtomatsko obnavljamo vsaka štiri leta. Novo plačilno kartico osebno prevzamete v vaši matični enoti. Osebna številka v tem primeru ostane nespremenjena. 

STRROŠKI:sreda, 6. julij 2011

MasterCard Abanka Vipa

 Klasična kartica MasterCard je ena najbolj razširjenih plačilnih kartic za enostavno plačevanje ter brezgotovinsko razpolaganje z lastnimi sredstvi doma in v tujini.

Prednosti

 • varnejše poslovanje s kartico s čipom, ker plačilo potrdite z vnosom osebne številke (PIN)
 • dodatno varnost ob izgubi ali kraji kartice predstavlja višina mesečnega limita, ki ni neposredno odvisna od stanja na vaših računih
 • nezgodno zavarovanje vseh uporabnikov osnovnih in dodatnih klasičnih kartic MasterCard
 • kartica omogoča nakupe na daljavo (spletno nakupovanje, kataloška prodaja itd.);  na spletnih prodajnih mestih z oznako MasterCard SecureCode se plačilo opravi z geslom MasterCard SecureCode, na spletnih mestih brez navedenih oznak pa vnesete podatke s kartice, ki jih zahteva spletno prodajno mesto

Značilnosti

 • kartico lahko uporabljate za plačevanje in dviganje denarja doma in v tujini, na vseh mestih, označenih z znakom MasterCard
 • pridobite jo lahko uporabniki Aračuna, za uporabo kartice pa lahko pooblastite eno ali več oseb
 • dan poravnave obveznosti (8., 18. ali 28. dan v mesecu) izberete ob izpolnitvi pogodbe za izdajo klasične kartice MasterCard
 • višina mesečnega limita se določi ob odobritvi pogodbe
 • osebne številke (PIN) se ne da spremeniti
 • si zneski transakcij, ki jih opravite v državah zunaj evroobmočja, se preračunajo v EUR in so prikazani na mesečnem izpisku v EUR
 • pisno obveščanje o opravljenem prometu enkrat mesečno ter sprotni dostop do teh informacij v spletni banki Abanet
 • pogodbo za izdajo klasične kartice MasterCard lahko sklenete v poslovalnicah Abanke
 • prodajno mesto ali banka (lastnica bančnega avtomata) lahko zaračunata dodatno nadomestilo pri plačevanju ali dvigu gotovine s klasično kartico MasterCard
STROŠKI:
LETNA ČLANARINA

članarina za osnovno kartico
15,80 EUR
članarina za dodatno kartico
15,80 EUR
DVIG GOTOVINE

doma in v tujini
5 % od vrednosti
transakcije,
min. 10,00 EUR,
maks. 125,50 EUR
SPREMEMBA DNEVA
BREMENITVE
2,09 EUR
SPREMEMBA VIŠINE LIMITA
2,10 EUR
IZPIS PROMETA ZA
ŽELENO OBDOBJE
2,09 EUR
STROŠEK BLOKADE KARTICE
8,35 EUR

spletna stran Abanka

torek, 5. julij 2011